qt8gt0bxhw|2000FDD1FF3C|JogpontFenntartasWeb|WebPageMaster|PageContent|0xfcfff06f0a000000cd00000001000f00
Jogpontok projekt logója
Jogpontok projekt logója
Széchenyi 2020 logója
Akadálymentes változat

Dél-Alföldi JogpontOK

A szervezet bemutatása

Az ÁFEOSZ-COOP Szövetség

Az Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége – ÁFEOSZ-COOP Szövetség – 1990-ben – a SZÖVOSZ jogutódjaként – alakult meg. A szervezet alapvető célja – munkaadói érdekképviseletként – a kizárólagosan magyar tulajdonban álló szövetkezeti alapú kereskedelmi lánchoz, a COOP Csoporthoz, tartozó több mint 1000 vállalkozás érdekképviselete.

Ennek keretei között a Szövetség véleményt nyilvánít, illetve állást foglal a tagvállalkozásokat érintő gazdasági, pénzügyi feltételekkel, a munka világával kapcsolatos, valamint közgazdasági és egyéb jogi szabályozási kérdésekben, a tulajdont érintő szabályozásban. Külön figyelmet fordít a vidéki településeken, kis falvakban végzett gazdasági, kereskedelmi tevékenység működési feltételeire.

Az ÁFEOSZ-COOP Szövetség a Kormány által elismert szociális partner, s mint ilyen, felelősséggel tartozik a magyar gazdaság versenyképességének növeléséért, melyet a hatékony, vállalkozásbarát szabályozás, valamint a modern szakképzés megteremtése által lehet elérni. Az utóbbi célok megvalósítása érdekében alapítója a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) – ahol a Kis- és Középvállalkozások Érdekképviseleti Szövetségét is képviseli –, tagja a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsnak (NGTT), valamint a Kereskedelmi Ágazati Párbeszéd Bizottságnak.

Nemzetközi szinten részt vesz az Európai Bizottság tanácsadó testületeinek munkájában, valamint 1995 óta tagja az EUROCOOP-nak, mely az európai kereskedelmi szövetkezeti szövetségeket tömöríti és hozzájárul azok versenyképességének javításához.

A Szövetség életében fontos szerepet tölt be az ingyenes jogsegélyszolgálat kiépítése és működtetése, melyet Európai Uniós pályázat keretében lát el. 2009-től kezdve három konstrukció keretében valósultak meg a projektek: Jogpont Hálózat, JOGPONT+ és a kisebb településeket megcélzó JOGPONT+ Mini néven, munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek révén. A sikeres működésre való tekintettel – az előző projektek folytatásaként – idén június 1-jén elindult a JOGpontok projekt, ami 2019. június 30-ig tart.

A Szövetség a jogsegélyhálózat keretében nagyon sok állampolgárnak és kisvállalkozásnak tudott – és továbbra is tud – ingyenes jogi segítséget nyújtani.

Az ÁFEOSZ-COOP Szövetség székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11/C
Telefon: 06-1-455-54-44
Fax: 06-1-312-06-42
E-mail: afeosz@afeosz.hu
web: www.afeosz.hu