qt8gt0bxhw|2000FDD1FF3C|JogpontFenntartasWeb|WebPageMaster|PageContent|0xfcfff06f0a000000cd00000001000f00
Jogpontok projekt logója
Jogpontok projekt logója
Széchenyi 2020 logója
Akadálymentes változat

Nyugat-Dunántúli JogpontOK

Munkástanácsok Országos Szövetsége

A Munkástanácsok Országos Szövetsége (MOSZ) 1990-es megalakulása óta szereplője a makroszintű munkaügyi kapcsolatoknak. Jelenleg is tagja az országos érdekegyeztető fórumoknak, így a tervezett projekt szempontjából kiemelten érintett Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsnak (NGTT), a Versenyszféra és Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF), és az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanácsnak (OKÉT) is.Kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik. Aktív szerepet vállal a nemzetközi szervezetek munkájában. Tagja a Szakszervezetek Nemzetközi Szövetségének (ITUC- International Trade Union Confederation), az Európai Szakszervezeti Szövetségnek (ETUC- European Trade Union Confederation), a Munkavállalói Kérdések Európai Központjának (EZA) részt vesz továbbá a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetben (ILO) folytatott munkavállalói érdekképviseleti munkában.

A Munkástanácsok szervezetei a nemzetgazdaság legkülönbözőbb ágazataiban vannak jelen a közszféra, a közszolgáltatások és a versenyszféra területén (pl. közlekedés, bánya-és olajipar, rendvédelem, feldolgozóipar, egészségügy, stb.), emellett megyei szervezeti hálózata és szervezeti struktúrája segíti az országos érdekvédelmi tevékenységet.

  • Érdekképviseleti munkáját hazai és nemzetközi szinten is elismert szakértői csoportja segíti, akik közül többen európai szintű érdekegyeztető vagy szakmai testületek munkájában is részt vesznek
  • A Munkástanácsok nyílt és következetes, szakmailag indokolt követeléseket fogalmaz meg. A párbeszéd híveként megállapodásokra törekszik szociális partnereivel az érdekegyeztetés különböző szintjein.
  • A Munkástanácsok tagjai önálló jogi személyiséggel rendelkező munkavállalói érdekképviseletet ellátó tagszervezetek. Megyei és ágazati szövetségei jelenlétükkel az egész országot lefedik, működésükkel a regionális és ágazati fórumokon való hazai és nemzetközi képviselet mellett, a tagszervezetek eredményesebb munkájához szakmai (jogi, érdekvédelmi, közgazdasági stb.) segítséget nyújtanak. A Munkástanácsok Országos Szövetsége alapszervezethez csatlakozott tagjai számára országos lefedettséggel munkajogi segélyszolgálatot biztosít.